TALTJÄNST SVERIGE

 

Talstöd - Lässtöd - Skrivstöd

Den här sidan ger dig allmän information om Taltjänst i Sverige.

 

Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Taltjänsttolken kan ge stöd till dig som:

  • talar otydligt
  • har svårt att hitta ord
  • har svårt att förstå tal
  • har svårt att läsa eller skriva

 

Taltjänst erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd.

Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Kontakt

 

Vill du ha kontakt med Taltjänst

i ditt landsting, klicka på länkarna

i listan här nedanför:

 

  1. Halland
  2. Stockholm
  3. Uppsala
  4. Västra Götaland
  5. Örebro
  6. Östergötland

Se en informationsfilm om Taltjänst

 

Synpunkter på hemsidan?

Kontakta Taltjänst i Stockholm

taltjanst.slso@sll.se